ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
นายเสรี โมทนะเทศ ประธาน
เปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ทุกคนพร้อม
ทำพิธีถวายราชสดุดี
 
ครูวุฒิกร เลี่ยมยองใย กล่าวรายงาน
ประธานให้โอวาทและเปิดการเข้าค่าย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรับฟังโอวาท
 
 
เคารพธงชาติ
ขั้นตอนการเปิดหน้าเสาธง
 
 
ประธานเปิดหน้าเสาธง
 
 
ลูกเสือที่คลอดออกมาจากแม่เสือ
 
 
เดินทางไปที่ป้อมพระจุลฯ
 
 
อนุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5
ฟังบรรยายสรุปประวัติการสร้างป้มอพระจุลฯ
 
 
ถ่ายรูปกับเรือหลวงแม่กรอง
 
 
ขอให้ ร.6 คุ้มครองการจัดกิจกรรม
ฐานทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
       
 
       
 
     
ครูวัลลภ ปล่อยแถว การเดินทางไกล
 
       
 
       
 
       
 
       
 
     
กลับมาทานอาหารที่โรงเรียน
 
       
 
 
ประกอบอาหารในวิชาสูทกรรม
การปิ้ง ย่าง ปลา และข้าวโพด
การประกอบอาหารของลูกเสือ
 
   
เพลงสามัคคีชุมนุม
ก่อนจากกันขอสัญญา...
 
       
 
ก่อนจากกันขอสัญญา...ว่าจะมาพบกันใหม่