นายเสรี โมทนะเทศ ประธานเปิดการเข้าค่าย
เปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ทุกคนพร้อม
ทำพิธีถวายราชสดุดี
 
ลูกเสือทุกคนทำความเคารพ

ครูวิชัย พิธีกรในวันเปิดกองลูกเสือ
 
 
ยินดีต้อนรับลูกเสือที่มาอยู่ค่ายนี้
ยินดีต้อนรับยุวการชาดที่มาอยู่ค่าย
 
 
นางสมสลวย ใบตานี และคณะนำรองเพลง
ลูกเสือที่คลอดออกมาจากแม่เสือ
 
 
นายหมู่มารับอุปกรณ์ประกอบอาหาร
ครูจักรพงค์สาธิตการทำอาหาร
ฝีมือยุวกาชาดอร่อยจริงๆๆ
 
 
ครูสมสลวย ชิมอาหารและให้คะแนน
ครูวิชัย มาให้กำลังใจ ลูกเสือสามัญ
ขอพรจากหลวงพ่อ ก่อนเดินทางใกล้
 
 
เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
จุดตรวจความเรียบร้อย
จุดตรวจ และเกมสังเกตและจำ
 
 
ฐานผจญภัยที่สวนสยาม
 
   
 
 
 
ครูขรรค์ชัย เตรียมลูกเสือ-ยุวกาชาดทานอาหาร
 
จับมือแสดงความยินดี
 
   
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนวัดทุ่งครุ
จงเจริญ