ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ยี่สกเกมส์" ครั้งที่ 26

จังหวัดกาญจนบุรี

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
22 ม.ค. 52   ทม.พัทลุง แรก แพ้ 0:2  
24 ม.ค. 52   ทม.สมุทรสงคราม แรก ชนะ 2:0  

 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
20ม.ค.  52   ทต.กบินทร์ แรก ชนะ 2:0  
24 ม.ค. 52   ทน.เชียงราย แรก ชนะ 2:1  

 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
22 ม.ค. 52   ทน.ภูเก็ต แรก แพ้ 0:2  
23 ม.ค. 52   ทน.นครปฐม แรก แพ้ 0:2  
             

 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
21 ม.ค. 52   ทม.ร้อยเอ็ด แรก แพ้ 0:2  
             

 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
21 ม.ค. 52   ทม.ร้อยเอ็ด แรก แพ้ 0:2  
             

 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
22 ม.ค. 52   อบจ.นครราชสีมา แรก แพ้ 0:2  
23 ม.ค. 52   ทม.บางมูลนาค แรก แพ้ 1:2  

 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
             
             

 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
วันที่แข่งขัน โรงเรียน คู่แข่งขัน รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ