วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553
นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมพิธี
อนุบาล 1 อนุบาล 2 พร้อม
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 1
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 2
พวงมาลัย ดอกไม้สำหรับไหว้ครู
ตัวแทนเดินเขามาไหว้ ผอ.
วางพานก่อนแล้ว ก้มกราบ
ส่งพานด้วยความสุภาพ น่ารัก
นักเรียนทุกคนเข้าแถวไหว้ครู
ผอ. ครู ทุกคนรับไหว้และให้พร
คณะครูสายชั้นอนุบาล
ประะานนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู
นักเรียนเข้าแถวในพิธีเรียบร้อย
นักเรียนทุกคนกล่าวบทกลอนบูชาครู
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.1
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.2
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.3
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.4
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.5
ตัวแทนนักเรียนสายชั้นป.6
ประธานนักเรียนพร้อมตำราสำหรับเจิม
ขั้นตอนการนำพานมาไหว้ครู
ถือพานเดินเข่ามาหน้าประธาน
กราบไม่แบมือ
ป.6 กำลังถือพานมาไหว้ท่านผอ.
ประธานนักเรียนนำตำรามาเจิมหนังสือเรียน
 
ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงธนมอบทุนการศึกษา
 
   
กลุ่มรถรับส่งมอบทุนการศึกษา
นักเรียนทุกคนนำดอกไม้ไหว้ครู
คณะครูที่ร่วมพิธีไหว้ครู
พานทั้งหมดนำมาจัดเรียงให้สวยงาม
ทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป
ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำอาราธนาศิล
 
     
   
อิ่มบุญ ไ้ด้ความสุข มีรอยยิ้มให้กัน
ขอให้สวยๆ สุขภาพแข็งแรง
ร่วมบุญ ขอให้รวยๆ มีความสุข
 
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
รับนำมนต์เป็นศิริมงคล