นายวิชัย พ่วงสมจิตต์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับคศ.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประเภทสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเรื่อง "รวมมิตรสื่อคณิตศาสตร์"
ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
 
 
ผลิตสื่อชื่อ สื่อรวมมิตรสื่อคณิตศาสตร์
ครูกลุ่มคณิตศาสตร์ ร่วมคิด ร่วมทำ
อธิบายการใช้สื่อ
ทดลองใช้กับนักเรียน
นักเรียนลงมือใช้สื่อ
ใช้สื่อประกอบการสอนในห้องเรียน
 
จัดแสดงผลงานในงานทุ่งครุวิชาการ
เผยแพร่ผลงานในตลาดนัดวิชาการ2009
รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เมื่อวันที่ 29-3 ก.ค. 52


ครูจากสำนักงานเขตต่างๆให้ความสนใจ
 
 
นักเรียนทดลองใช้สื่อรวมมอตรสื่อคณิตศาสรต์
 
 
สำเร็จ
ได้ความรู้ ความสนุก
 
 
ครูวิชัย พ่วงสมจิตต์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 
   
แนะนำการใช้สื่อ
 
 
   
ประวัติการทำงาน
เผยแพร่ผลงานที่งาน
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
 
     
ครูวัลลภ ช่วยอธิบายการใช้สื่อ
 
 
นักศึกษาให้ความสนใจในสื่อการสอนมาก
   
 
 
ทีมงานอ.วัลลภ อ.นิพนธ์
อ.วิชัย อ.ชัยญา อ.สมัคร
   
 
 
การเรียนการสอนโดยสื่อการสอน
นักเรียนได้คิด ได้เล่น ได้ความรู้
และประสบความสำเร็จ